Noutati

INFORMARE – BURSE ŞCOLARE 2020-2021

Vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu prevederilor OMECTS nr. 5576/2011 şi OMEN nr. 5085 din 30.08.2019, intrat în vigoare la 20.09.2019, privind acordarea burselor şcolare,

ART. 18

  (1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

  (2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială.

(la 25-04-2018 Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.480 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 aprilie 2018)

   (3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

  (4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

(la 20-09-2019 Articolul 18 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 5.085 din 30 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 20 septembrie 2019)

Comisia de burse

 loog

 

LICEUL TEORETIC "GELU VOIEVOD"

Gilău, Str. Principală, nr 721 CP:407310
CIF: 17996614
Tel/Fax: 0264 371 106
E-mail: liceulgilau@gmail.com