Istoric

Școala din Gilău - SCHIȚĂ MONOGRAFICĂ - click AICI

Şcoala a fost şi rămȃne întotdeauna principalul focar de cultură şi civilizaţie şi de aceea istoria ei se confundă, în mare parte, cu însăşi istoria culturii, căci valorile culturale create de membrii societăţii oglindesc implicit, alături de talent şi gradul de pregătire al acestora.

La Gilău, de-a lungul vremii, au funcţionat mai multe şcoli, cum ar fi cea din 1642 când este pomenit un “scholarmester”. Despre şcoala romȃnească se aminteşte abia în 1784. Mai tȃrziu datele despre şcoală se înmulţesc aşa că pe la 1875 exista o şcoală confesională întreţinută din banii credincioşilor, administrată şi condusă de biserică.

Pȃnǎ ȋn 1924 la Gilǎu exista atȃt o şcoala cu limba de predare maghiarǎ, cȃt şi una  confesionalǎ romȃnǎ , cu cȃte un învǎţǎtor, iar dupǎ anul 1924, cȃnd s-a aplicat legea ȋnvǎţǎmȃntului, numǎrul elevilor a crescut ajungȃndu-se ȋn 1938 la şase posturi de ȋnvǎţǎtori, organizȃndu-se şi cursul complementar, cu scopul de a se ȋntǎri şi a se completa cunoştinţele de culturǎ generalǎ, prin organizarea claselor a V-a, a VI-a şi a VII-a.

Între 1927-1948 a funcţionat Şcoala primară de stat, apoi din 1949 pȃnă în 1962 a fost o Şcoală elementară de 7 ani ; între 1962-1968 a funcţionat  Şcoală medie; din 1968 până în 1977  Liceu;  între 1978-1998  Şcoală generală, iar din 1998 s-a reînfiinţat  liceul al cărui botez a avut loc în 2002.

În prezent Liceul Teoretic “Gelu Voievod” este o instituţie cu personalitate juridicǎ avȃnd ciclurile de învăţământ liceal, gimnazial, primar şi preşcolar.

Coordoneazǎ urmǎtoarele structuri: Şcoala  Gimnazialǎ Someşu Rece şi Grǎdiniţa  Someşu Rece-Uzină.

 

 loog

 

LICEUL TEORETIC "GELU VOIEVOD"

Gilău, Str. Eroilor nr 5 CP:407310
CIF: 17996614
Tel/Fax: 0264 371 106
E-mail: liceulgilau@gmail.com